BETT – hva fanget min oppmerksomhet?

Å få mulighet til å dra på BETT (British Educational Training and Technology Show), er givende om du er en smule interessert i teknologi og utdanning. Jeg var der første gang i 2004 og store ble øya da jeg kom inn i messeområdet. Det var og er STORT.  Nå har det gått noen år siden sist og messa har byttet lokasjon. Den har definitivt ikke blitt mindre, verken i omfang eller lyd og visuelle inntrykk.

«En skole er en samling lærende som lærer av og med hverandre uavhengig av sted og bygninger», Sir Ken Robinson, BETT 2017

Utstyr 

Det visuelle inntrykket ble dominert av skjermer. Det er skjermskjermer overalt! Svært mye av det tekniske utstyret som ble demonstrert handlet om skjerm og skjermdeling. Det er ulike interaktive skjermer som man kan presentere ting på, skrive på, jobbe interaktivt på, sende innhold til. Det er tydelig at skjermteknologien har fungert som en «Desruptive innovation/tech». Muligheten dette har gir til å endre metodikk, har blitt adoptert og tatt opp hos mange lærere. På årets show, var det ingen wow-faktor rundt skjerm som sådan. Men det er tydelig at industrien kontinuerlig jobber med å forbedre skjermene, slik at det stadig blir bedre kvalitet og enklere å kommunisere/dele skjerm fra hvilken som helst dings.

Annet teknisk utstyr jeg la merke til var virtuelle briller fra ulike leverandører. De jeg syntes virket mest spennende i så måte var Microsoft sin HoloLens. Jeg ser for meg at dette kan være et nyttig verktøy i flere av våre profesjonsutdanninger, for eksempel sykepleie. De kan definitivt også være et nyttig verktøy i mange fag hvor visualisering av modeller er nyttig eller inngående undersøkelser av et individ/element/konstruksjon.

Foredrag og paneldebatter

Det blir holdt mange foredrag og paneldebatter i løpet BETT. De er organisert ut fra skolenivå, fra grunnskole til høyere utdanning. heston.jpgJeg hadde plukket ut en god del foredrag og debatter som jeg syntes hørtes interessant fra mitt ståsted som medarbeider i KOLT før jeg dro. Som forventet var ikke alle like interessante som tittelen, men det er slik det er. Det er ikke bestandig samsvar mellom tittel og innhold. Likevel synes jeg at jeg fikk en god del ut av å gå på disse.

For høyere utdanning var det to rom hvor det ble holdt parallelle sesjoner alle dagene. I tillegg var det et eget avslappingsområde med sittegrupper hvor man fikk kaffe/te, mulighet til å samtale med andre besøkende eller avholde korte møter.

Kreativitet Fleksibilitet Læringsstiler Aktivitet 

Vi lærer på mange forskjellige måter. Om du tenker deg om, vet du hvordan du lærer best? Er det å sitte i forelesning og få ting presentert den måten du lærer best på eller lærer du best av å samhandle med andre? Mange av foredragene jeg hørte på under BETT omhandlet dette.

“De fleste lærer bedre om de blir undervist i flere stiler, spesielt om en form er visuell,”
Limor Harary, Department Head – Gordon Academic College

Akademia er preget av en gammel tradisjon som stammer en tid da kravet til kompetanse var en annen enn i dag. Mengden kunnskap som finnes, krever andre ferdigheter av oss enn det som var forespurt før. I dag blir vi aldri ferdig utdannet. Arbeidslivet endrer seg hele tiden og de 5 topp ferdigheter som er etterspurt er evne til:
topskills.jpg

  • Problemløsning
  • Teamarbeid
  • Kommunikasjon
  • Kritisk tenkning
  • Kreativitet

Hva vet vi om studentene våre? Det er ofte et gap mellom det UH tilbyr og det studentene er vant til når de kommer til oss. De fleste er vant til å jobbe digitalt fra videregående skole og de kommuniserer hele tiden via ulike digitale flater. Studentene er vant til aktivitet og å få tilbakemeldinger. Flere av deltakerne på ulike paneldebatter nevnte viktigheten av studentaktivitet og tilbakemeldinger til studentene på arbeidet de gjør, både fra foreleser og fra medstudenter.

For å lykkes, nevnte for eksempel David Hill, fra Universitetet i Portsmouth, at vi trenger fleksible læringsarenaer som blir mange muligheter. Han pekte på viktigheten av kommunikasjon med studentene. Få de til å fortelle deg hva som fungerer eller ei. Det kan jo være skummelt, for det kan jo være man ikke liker svaret. Målet med utdanning bør være:

tre_elementer_skole

I alle høve, må det være pedagogikken som driver utviklingen framover. Du skal bruke teknologien fordi du ønsker å oppnå noe. Det er viktig at teknologien underbygger pedagogikken. Uten begrunnelse i pedagogikken, blir resultatet ofte at systemet ikke blir brukt.

Det ble påpekt viktigheten av å ta lærdom av andre som har lykkes med å endre egen praksis ved hjelp av teknologi. Hva var emnet, hva gjorde lærer, hvilken teknologi ble brukt, hvilken metode? Teknologi slutter å være «forstyrrende» når den forsvinner og føles naturlig.

Høydepunkt 

Det virkelige høydepunktet var å få høre på Sir Ken Robinson i levende live. Det er noen år siden jeg første gang kom over en TED-talk med ham. Sir Ken Robinson, er en britisk foredragsholder, forfatter og internasjonal rådgiver vedrørende utdanning og kunstfag.kenrobinson

I sitt timelange foredrag på BETT, snakket han mye om viktigheten av å møte den lærende der de er. I stedet for å gjøre de lærende konforme for å passe skolesystemet, bør vi kanskje heller endre skolen slik at vi kan imøtekomme ulike læringsstiler slik at vi kan la studentene bli de beste utgavene av seg sjøl og til det beste for samfunnet de skal inn i?

Læring er en mangefasettert dialog mellom elev/student og lærer. Og begge lærer av hverandre.
– Sir Ken Robinson

Hele foredraget til Ken Robinson fra BETT kan du se her.

%d