Hvordan lage en god videoforelesning?

Videoforelesning.no finner man lettfattelige veiledninger på hvordan man kan lage gode videoer. Veiledningene tar deg steg for steg gjennom planlegging, produksjon og bruk av videoforelesninger. 
Materialet er utarbeidet av Universitetet i Agder.

Author: koltnordno

Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) bistår fagmiljøene ved Nord universitet i planleggingen og utviklingen av fleksible og nettstøttede studier. Ved hjelp av pedagogiske metoder og digitale verktøy tilrettelegger vi blant annet for nettbaserte studier, produserer videoforelesninger, legger til rette for nettbaserte studentaktiviteter, tilbyr kompetanseheving til underviserne, gir råd og veiledning.

Leave a Reply

%d