Interaktiv video med H5P

https://iktipraksis.iktsenteret.no/dl/h5p/embed/1474

I denne videoen er verktøyet H5P brukt. Selve videoen ligger på Youtube. H5P er et relativt enkelt verktøy å bruke.

Author: koltnordno

Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) bistår fagmiljøene ved Nord universitet i planleggingen og utviklingen av fleksible og nettstøttede studier. Ved hjelp av pedagogiske metoder og digitale verktøy tilrettelegger vi blant annet for nettbaserte studier, produserer videoforelesninger, legger til rette for nettbaserte studentaktiviteter, tilbyr kompetanseheving til underviserne, gir råd og veiledning.

Leave a Reply

%d