Vi tilbyr

KOLT jobber for å knytte sammen og se samspillet mellom de tre essensielle områdene: Pedagogikk, teknologi og fag.

Bruk av IKT i undervisning bør være pedagogisk begrunnet. IKT kan fungere som et støtteverktøy i undervisningen på flere forskjellige måter – organisatorisk og pedagogisk:

tpack-new

 • Undervisning på Campus med IKT-støtte
 • Undervisning på flere campus (studenter deltar fra flere studiesteder)
 • Undervisning over internett med noen fysiske samlinger
 • Undervisning over internett uten fysiske samlinger

KOLT tilbyr kurs og rådgiving for ansatte ved Nord universitet innenfor flere digitale verktøy og pedagogisk bruk av disse. Porteføljen er i stadig endring og i takt med utviklingen i feltet.
KOLT-kursene gjøres ofte på eget kontor en til en, men kan også skreddersys til mindre eller større grupper som ønsker kursing samtidig.

KOLTs tjenester:

 • Rådgiving og brukerstøtte i Canvas
 • Rådgiving og brukerstøtte i Inspera, digital eksamen
 • Rådgiving rettet mot undervisningsmetoder som for eksempel “omvendt undervisning”
 • Være samtalepartner for fag
 • Være bidragsyter i ulike forskningsprosjekter og andre faglige prosjekter knyttet til undervisning
 • Office 365 (Microsoft) – bistand, kursing og planlegging
 • Fronter – bistand og planlegging
 • Web-møte / samarbeid i Skype
 • Innspilling av korte undervisningsvideoer i studio
 • Innspilling av korte undervisningsvideoer på eget kontor
 • Greenscreenopptak i studio
 • Ulike digitale presentasjonsverktøy
 • Videokonferanser
 • Quizverktøy til bruk i undervisningen
 • Opptak av video fra nettbrett og smartelefon

Ønsker du mer informasjon eller ønsker du å utvikle noe til din egen undervisning?
Ta kontakt med en av våre ansatte.

%d bloggers like this: