Videreutvikling av det digitale klasserom

Nordlandsforskning vil snart sende ut en kartleggingsundersøkelse til alle fagansatte ved Nord universitet. Undersøkelsen kommer på e-post og er et initiativ fra IT og KOLT som på sikt skal bidra til å forbedre undervisningsopplevelsen for alle fagansatte ved Nord universitet.
Leder ved KOLT, Randi Stemland, mener det er særdeles viktig at alle som får e-post med lenke til undersøkelsen hjelper oss ved å sette av noen minutter i en hektisk arbeidshverdag til å besvare den.

randi-l
Randi Stemland, leder ved KOLT

«Det er viktig at alle tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen fordi vi ønsker en grundig kartlegging blant alle våre faglige ansatte som sier noe om hva som brukes i dag av digitale muligheter i ulike undervisningsrom, hvorfor det brukes og hvordan det tas i bruk. Det er også viktig å få kartlagt om digitalt utstyr og digitale muligheter ikke brukes av fagansatte og hva som er årsakene knyttet til dette».  

Undersøkelsens funn skal til slutt danne grunnlaget for fremtidige valg av digitale løsninger i undervisningsrom ved Nord universitet.

Midler for studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Eksperter_i_team
Bilde: Wikipedia

DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) lyser nå ut 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Søknadsfristen er 10. desember 2018 (kl. 15.00).

Les mer på DIKUs nettsider. 

Brukeropplæring i Canvas

Print

 

I løpet av mai og juni 2018 skal KOLT gjennomføre flere kurs med brukeropplæring i Nord universitets nye LMS – Canvas.

Det er Jørgen Karlsen, Mary Ann Andersen Jermstad, Oddlaug Marie Lindgaard og Arild Johnsen som har ansvaret for opplæringen.

Kursene vil pågå frem til 14.juni og påmeldingsfristen er gått ut. Skulle du ha spørsmål tilknyttet Canvas og opplæring, ta kontakt med en av de ansatte på KOLT.

http://www.nord.no/kolt

Fornøyde lærerstudenter ved Nord universitet

cropped-cropped-nordlogono.jpg

Trivselen er høy blant lærerstudentene som studerer samlings-basert ved Nord universitet i Bodø. Mer enn 74 prosent, som er over gjennomsnittet på landsbasis, svarer de at de er fornøyde med studieprogrammet som gjennomføres på nett og ved samlinger på Campus.

Som et viktig aspekt trekker Pedagogstudentene fram i en pressemelding at de mener det er spesielt viktig at lærerstudentene får god profesjonsfaglig digital kompetanse gjennom studiene. «Som fremtidige lærere bør våre lærerutdannere være forbilder i undervisningen. Da må den digitale undervisningen være relevant og praksisnær», sier Amble Hirsti.

Les hele saken her.

Barnehagelærerutdanningen og KOLT setter sammen digitale øvingsopplegg for studenter.

ipad

Med utgangspunkt i temaet historiefortelling ble det utarbeidet flere perspektiver og muligheter for ulike studentopplegg. I pensumlitteraturen vises det beskrevet flere situasjoner hvor barn kan gjøre en aktiv og skapende bruk av for eksempel nettbrett.

 

Flere apper ble pedagogisk og didaktisk vurdert under denne seansen:
(* Alle bilder av appene er hentet fra appstore)

ibookcreator Appen iBookCreator gjør at man kan bruke kamera, mikrofon eller kamerarullen til å sette inn motiv på sider som i en bok. Appen vil fungere utmerket for å lage historier med innhold hentet fra hverdagen i barnehagen.

istopmotionDen noe mer avanserte iStopMotion  ble også prøvd ut og vurdert. Her finnes det enkle og intuitive animasjonsmuligheter som enkelt kan tas i bruk av både studenter og lærere i skole og barnehage.

puppetpals2PuppetPals2 gir gode muligheter for å jobbe med fortellinger for barn.

toontasticToontastic gir deg muligheten til å tegne, animere og legge på stemmer mens du lar historien utspille seg. Denne gir mange forskjellige temaer og flere måter å gjøre budskapet ditt personlig på.

 

www

Ellinor Myrvang (A/BLU) og KOLTs Widar Waleniussen arbeider fram digitale pedagogiske undervisningsopplegg ved KOLT– Campus Bodø