Kontakt

randi-l
Randi Stemland, Leder KOLT
Tlf: 75 51 78 18/911 33 755
E-post: randi.stemland@nord.no
Studiested: Bodø

03200231
Jørgen Karlsen, seniorrådgiver
Tlf: 75 51 72 91
E-post: jorgen.karlsen@nord.no
Studiested: Bodø

bj-l
Bjørnar Johansen
, førstekonsulent
Tlf: 75 51 72 30
E-post:bjornar.johansen@nord.no
Studiested: Bodø

profil-tre-tre
Mary Ann Jermstad
, seniorkonsulent
Tlf: 74 02 25 31 / 945 31 594
E-post: mary.a.jermstad@nord.no
Studiested: Levanger

mann-to
Gøran Walin
, konsulent
Tlf: 75 51 78 56
E-post: goran.walin@nord.no
Studiested: Bodø


Kaspar Bredahl Rasmussen, rådgiver
Tlf: +4774022783
E-post: kaspar.b.rasmussen@nord.no
Studiested: Bodø


Oddlaug Lindgaard, seniorrådgiver
Tlf: 7402 2703 / 958 38 928
E-post: oddlaug.m.lindgaard@nord.no
Studiested: Stjørdal


Bjørg Riibe Ramskjell, rådgiver
Tlf: +4775517611
E-post: bjorg.r.ramskjell@nord.no
Studiested: Bodø

%d bloggers like this: