Tilgang på e-læringsressurser på tvers av undervisningsinstitusjoner og -foretak.

Etter å ha deltatt på en konferanse for personer som driver med undervisning i våre helseforetak i slutten av mai i Bodø, har det slått meg at det finnes et ubenyttet potensiale her for oss i UH-sektoren. I helseforetakene rundt om i Norge, blir det produsert en mengde e-læringsressurser som blir brukt til kompetanseheving av helsepersonell, fra ambulansepersonell til leger i spesialisthelsetjenesten. Det kan være e-læring som skal drille rutiner i forbindelse med kategorisering av skadeomfang før ankomst til Akutten eller simuleringer av kompliserte kirurgiske inngrep.

Foredragene på konferansen ga et inntrykk av at de som utviklet e-læringsressursene til helseforetakene, var opptatt av studentaktivitet og spillbasert læring. Noen ble utviklet av innomhus, mens andre samarbeidet med selskaper som utvikler spill. Det var mange interessante konsepter og tanken slo meg med en gang; dette burde våre studenter og lærere få tilgang til.

For noen dager siden, kom jeg i prat med en fagansatt som underviser på sykepleien. Han kunne fortelle meg at sykepleierstudentene får tilgang til “Portalen” hvor en del av disse ressursene ligger, men ikke han som fagansatt. Hvorfor er det slik? Burde vi ikke kunne dele ressurser på tvers av statlige virksomheter? Ser jo helt klart at disse e-læringsressursene kunne være et verdigfullt tillegg i grunnutdanningen som vi bedriver med. Vi sliter jo alle med begrensede ressurser til utviklig av gode læringsressurser, og da kjennes det fornuftig å dele læringssressurser til det beste for våre studenter som i neste omgang skal bli en kompetent ansatt i et helseforetak enten det er statlig eller kommunalt.

Et helseforetak som driver med undervisning, defineres som et undervisningsforetak og ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. De er derfor ikke en undervisningsinstitusjon som oss og er derfor heller ikke lagt under NOKUT sin kvalitetskontroll. De er heller ikke med i Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) eller er en del av Norgesuniversitetet. Det kan kanskje komplisere ting noe, men det burde jo kunne la seg løse. Om vi ikke får tilgang til “Portalen”, ser jeg for meg at Unit lager en felles løsning for UH-sektoren hvor vi får tilgang til ressursene eventuelt på egen server hos Unit. Utfordringen er herved servert!

 

 

%d